kerkdienst noordwestwijk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 14 juli 2013 - 10:00
Predikant: 
Ds. H.Veldhuizen uit Wapenveld

Zondag 14 juli 10.00 uur (Noordwestwijk)

Zondagmorgen 14 juli hoopt Ds. H. Veldhuizen uit Wapenveld in de dienst van de
Hervormde Noordwestwijk om 10.00 uur voor te gaan in de Andreaskerk.

In deze dienst komt de Schriftlezing uit: Handelingen 23: 11 - 35 (Herz. Statenvert.)
De tekst voor de verkondiging is Handelingen 23: 16

Tijdens de dienst wordt gezongen: 
Gezang 444 : 1, 2 + 3   (LvdK = pagina 7 NWW liedbundel - Intochtslied)                                                                                    
Psalm      77: 8        (oude berijming)                                                                                 
Psalm 139: 14       (LvdK = pagina 5 NWW liedbundel)                                                                          
Gezang H          (Bedezang voor de predikatie)                                                                            
Psalm    33: 5 + 6         (oude berijming)                                                                                                   
Gezang 291: 1 + 2        (LvdK = pagina 6 NWW liedbundel)

Kindernevendienst
Er is tijdens de prediking Kindernevendienst voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 8

- De kinderen die ná de zomervakantie in de groepen 1 t/m 3 zitten mogen naar
  de grote consistoriekamer.
- De kinderen die ná de zomervakantie in groep 4 t/m 6 zitten gaan naar de  
  kleine consistoriekamer en
- De kinderen die ná de zomervakantie in groep 7 + 8 zitten mogen met de
  leiding naar hun eigen ruimte in De Tinne.

We hopen op een gezegende dienst waarvoor u en jij van harte worden uitgenodigd !