Kerkdienst (Andreaskerk)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 28 juli 2013 - 10:00

 

Zondag 28 juli 10.00 uur (Noordwestwijk)
Zondagmorgen 28 juli hoopt ds. J.A.H. Jongkind uit Brandwijk in de dienst van de Noordwestwijk om 10.00 uur voor te gaan in de Andreaskerk.
In deze dienst komt de Schriftlezing uit:   Psalm 121 en Exodus 13: 17 - 22                                                                                                               Als tekst voor de prediking is gekozen:  Exodus 13: 21 + 22.
Tijdens de dienst wordt gezongen: 
Ps.    63: 1 + 2  (nieuwe berijming, pag. 3 van de NWW-liedbundel )
Ps.    81: 11 + 10  (oude berijming)
Ps.  121: 1, 3 + 4  (oude berijming)
Ps.  105: 21 + 22  (oude berijming)
Ps.    91: 1 + 5  (oude berijming)

Kindernevendienst
Er is tijdens de prediking Kindernevendienst voor de kinderen uit de groepen
1 t/m 8
- De kinderen die ná de zomervakantie in de groepen 1 t/m 3 zitten mogen naar
  de grote consistoriekamer.
- De kinderen die ná de zomervakantie in groep 4 t/m 6 zitten gaan naar de  
  kleine consistoriekamer en
- de kinderen die ná de zomervakantie in groep 7 + 8 zitten mogen met de
  leiding naar hun eigen ruimte in De Tinne.

We hopen op een gezegende dienst waarvoor u en jij van harte worden uitgenodigd !