kerkdienst in Andreaskerk(eerste adventzondag)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 1 december 2013 - 9:00
Predikant: 
ds.J.van Doorn uit 't Harde

Zondag 1 december 09.00 uur (Noordwestwijk)
Zondagmorgen 1 december hoopt ds. J. van Doorn uit ‘t Harde in de dienst van de
Noordwestwijk om 09.00 uur voor te gaan in de Andreaskerk.

In deze dienst komt de Schriftlezing uit:   1 Koningen 19: 1 - 18                                                                                                                
als tekst voor de prediking is gekozen:  1 Koningen 19:  9
“Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de HEERE kwam tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia?”

Tijdens de dienst wordt gezongen: 
Gezang 399 : 1       (LvdK - Intochtslied)                                                                                     
Gezang A: 1   (Berijmde 10 geboden)                                                                       
Gezang A: 9   (Berijmde 10 geboden)                                                                   
Psalm   139: 1 + 2   (LvdK)                                                                                               
Psalm   62: 1 + 4   (Oude berijming)                                                                                                                                                                                                   
Gezang 481 : 1 + 4  (LvdK)

De teksten van de liederen kunt u vinden in de liturgie, die eveneens op deze website is geplaatst.

Kindernevendienst
Er is tijdens de prediking Kindernevendienst voor de kinderen uit de groepen
1 t/m 6
De kinderen uit de groepen 7 + 8 blijven dan in de kerk zitten.

We hopen op een gezegende dienst waarvoor u en jij van harte worden uitgenodigd !