kerkdienst in Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 5 januari 2014 - 19:00
Predikant: 
Ds.J.Veldhuizen uit Wapenveld

Kerkdienst in Andreaskerk  Noordwestwijk
Datum 5 januari, 19.00 uur
Predikant: ds.  H. Veldhuizen, Wapenveld

Zondagavond 5 januari hoopt ds. H. Veldhuizen uit Wapenveld in de dienst van de Noordwestwijk om 19.00 uur voor te gaan in de Andreaskerk.
De liturgie voor deze dienst is als volgt:

Voorzang: Gezang 265 : 1 + 5 (Hervormde bundel)
Votum en groet
Psalm 61 : 1 + 3 (OB)
Belijdenis van het geloof
Psalm 84 : 3 (OB)
Gebed
Schriftlezingen: Matteüs 2 : 12 - 21 en Jeremia 31 : 10 - 17
Tekst voor de preek: Matteüs 2 : 16 -18 (kindemoord in Bethlehem)
Bedezang voor de predikatie (Gezang 8 of H van de Enige Gezangen)
Prediking
Psalm 8 : 2 + 9 (OB)
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Gezang 201 : 1, 2 + 3 (Hervormde bundel)
Zegen 

We hopen op een gezegende dienst waarvoor u en jij van harte worden uitgenodigd of zult zijn verbonden.