kerkdienst in de Andreaskerk, bevestiging ambtsdragers (2e lijdenszondag)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 9 maart 2014 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

Zondag 9 maart hopen we drie nieuwe ambtsdragers te kunnen bevestigen en bovendien een bezoekbroeder. Twee anderen hopen we opnieuw te bevestigen. We luisteren naar Efeze 4: 11-16. Ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen zijn een geschenk aan de gemeente. Omdat het ook de tweede lijdenszondag is, betrekken we Efeze 4: 25- 27 erbij. Als het lijden van de Heere Jezus je veel doet, doet ook de gemeente je veel. Hij gaf voor de gemeente alles. Daarom is de gemeente je zelf ook veel waard. De voorganger in deze dienst is ds. B.J.D. van Vreeswijk. Een overzicht van de liturgie met de tekst van de liederen vindt u in de bijlage.