kerkdienst, bediening Heilige Doop (in de Andreaskerk)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 11 november 2012 - 10:30
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Daan Dirksen. De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. Het gaat over de opdracht die God je meegeeft voor de opvoeding van je kinderen: Leer God lief te hebben! Een gebod vol verlangen. Hoe doe je dat? Kun je dat, kunnen je kinderen dat? De doop heeft er alles mee te maken! We lezen uit de Bijbel Deuteronomium 6: 1-8.

Hieronder volgt de orde van dienst

Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 397: 1, 3, 6 (Liedboek voor de Kerken)
Stilte voor gebed
Votum en groet
Zingen: Op Toonhoogte 463: 1-4 
Lezing van de geboden
Zingen: Psalm 119: 53 (Berijming 1773)
Lezing van het formulier
Zingen: Psalm 105: 5 (Berijming 1773)
(dopeling wordt binnengebracht)
Gebed
Doopbeloften
Zingen: Gezang 334: 1, 2, 4  (Liedboek voor de Kerken)
(kinderen komen naar voren)
Gesprek met de kinderen
Bediening van de doop
Zingen: Psalm 134: 3 (Berijming 1773)
Uitreiking kinderbijbel
(hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst en verlaat de dopeling de kerk)
Gebed
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1-8 (HSV)
Zingen: Psalm 78: 1, 2  (Liedboek voor de Kerken)
Verkondiging
Tekst: Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten... (Deuteronomium 6: 6, 7)
Zingen: Psalm 86: 5, 6 (Berijming 1773)
(Na het zingen komen de kinderen terug uit de kindernevendienst)
Collecte
Gebed
Zingen: Gezang 456: 1, 2,3 (Liedboek voor de Kerken)
Zegen