kerkdienst (Opening Winterwerk)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 23 september 2012 - 10:30
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In de dienst op zondagmorgen 23 september willen we samen met de Stadswijk het winterwerk openen. Ook na de dienst willen we vieren dat we met elkaar mogen optrekken, op de kringen, op Follow Me, in het bezoekwerk en ga zo maar daar. Rianne Nij Bijvank en Eline van Vreeswijk hopen na de dienst een Merkwaardig Bak-banket te organiseren, met hulp van veel anderen.
Het thema van de dienst is ‘Merkwaardig!” Je bent als christen gedoopt. Je krijgt zo een merk mee van God. Je bent van Hem. Hoe leef je zo, dat je het merk waardig bent en dat anderen in jou God ontdekken? Daarvoor is de gemeente een belangrijke oefenplek. Al het winterwerk is erop gericht om met God te leren leven, persoonlijk, maar ook in de wereld om je heen.
Het is goed bewust bij de opening van het winterwerk stil te staan. Samen te bidden, samen te verlangen naar zegen op al die dingen gebeuren, samen te hopen op groei in breedte en diepte. Juist een dienst als deze helpt om niet zomaar weer alles te gaan ‘draaien’, maar om je afhankelijk te weten van de Heilige Geest en daarom ook veel te verwachten!
Het bijbelgedeelte dat in deze dienst centraal zal staan en de liederen die we hopen te gaan zingen, worden hier nog gepubliceerd.