kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 14 juni 2015 - 19:00
Predikant: 
ds. J. van Belzen, Delft

Vanavond is onze oud wijkpredikant ds. J. van Belzen uit Delft de gastvoorganger.

Intochtslied is Gezang 281, overige te zingen liederen zijn Psalm 108: 1 en 2, Gezang 470: 1,3 en4, Psalm 106: 1, 21 en 22, Psalm 30: 1,2 en 5 en Gezang 299: 1,2,3,4 en 10.

De schriftlezing komt uit Fillipenzen 1: 12-26 en het thema van de preek is "De boeien (banden, etc) dienen Christus.

Weet u welkom en met elkaar hopen we een gezegende dienst te hebben.