Kerkdienst

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 19 februari 2017 - 10:00
Predikant: 
Ds. M.L.W. Karels, Veenendaal
Locatie: 
Andreaskerk

Zondagmorgen hoop onze oud wijkpredikant ds. M.L.W. Karels uit Veenendaal bij ons voor te gaan.

De preek wordt gehouden n.a.v. Lucas 9: 18-22.

Er is kindenevendienst voor de groepen 1 t/m 8 en voor de allerkleinsten is er oppasdienst in "De Ark" Kerkplein 1 naast de kerk.

Wij hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben en u en jij zijn van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.