kerkdienst (in Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 7 april 2013 - 9:00
Predikant: 
ds. A. Tromp

Komende zondagochtend hoopt in de vroege dienst onze oud-voorganger ds. A. Tromp uit Krimpen a/d IJssel voor te gaan.

Hieronder treft u de liturgie aan voor deze dienst. Er wordt daarbij gezongen uit het Liedboek voor de Kerken.

Een gezegende dienst en ontmoeting toegewenst.

 

Intochtslied: Ps. 65 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangslied: Gez. 218 : 1, 2, 3, 4 en 5

Wet des Heren: Kol. 3 : 1 – 11

Lied na de wet: Gez. 221 : 2

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 21 : 1 – 14

Lied vóór de preek: Gez. 426 : 1 en 2

Preek over Johannes 21 : 1 - 14

Lied na de preek: Ps. 107 : 1 en 3

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Slotlied: Ps. 145 : 6

Zegen