Kerkdienst (Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 28 juli 2013 - 19:00

Zondagavond in dienst van 19.00 uur is ds. W.H. van Boeijen uit Ter Aar de gastvoorganger.

Intochtslied is Psalm 103: 3 en 7, overige te zingen liederen zijn: Psalm 81: 8, 9, 10 en 11,
Gezang 62: 2 en 3,Gezang 432: 2 en 3, Gezang 120: 1 en 2, Gezang 120: 4 en Psalm 33: 7 en 8

De schriftlezing komt vanavond uit Lucas 10: 25 t/m 37  (NBG)

We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben en u en jij  worden van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.