kerkdienst (Andreaskerk) - derde Adventszondag

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 15 december 2013 - 9:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondag is het – in de aanloop naar Kerst – de  3e Adventszondag.
We volgen in de vroege dienst van de wijkgemeente Stadswijk, om 9.00 uur,  het kerstproject van de kindernevendienst, waarbij we lezen uit de profeet Micha. (Micha  2: 12-13 en 6: 6-8)

Deze zondag staan o.a. de kernwoorden uit Micha 6: 8 centraal: ‘Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.’

Thema van de dienst is: Knielen voor de Koning.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 43: 3 en 4 - Gezang 125: 1 en 2 - Gezang 67: 1 - Gezang 127: 1 en 2 - Psalm 97: 1 - Projectlied kindernevendienst - Psalm 72: 7. U treft in de bijlage de teksten aan van de liederen.
We mogen uitzien naar een gezegende dienst.
Hopelijk bent u en ben jij er ook bij, of met ons verbonden.

Ds. M.L.W. Karels