schoolgezinsdienst in Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 2 februari 2014 - 10:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Op zondag 2 februari a.s. zal in de dienst van 10.00 uur de kerk-school-gezinsdienst gehouden worden in de Andreaskerk.
Thema van de dienst is: Wie ben Ik?

Op deze zondag is de Andreaskerk in het bijzonder gekoppeld aan de Van Heemstraschool – het is mooi om met je klasgenoten en leerkrachten samen naar de kerk te gaan! (de leerlingen van de Jan Jaspersschool zullen op deze zondag vooral naar de Ontmoetingskerk gaan, waar hetzelfde thema behandeld zal worden).
In de week voorafgaande aan deze dienst wordt er op school al gewerkt met dit thema. Elke dag wordt er naar verschillende verhalen geluisterd waarin Jezus zegt: Ik ben…

In de dienst op 2 februari staan we stil bij de woorden uit Johannes 6: 22-51, waar we Jezus horen zeggen: Ik ben het brood des levens.

In de bijlage treft u het boekje aan dat de kinderen op school gebruiken en wat ook een invulling heeft voor zaterdag 1 februari.

In een andere bijlage is de liturgie te vinden van deze dienst.

Op deze zondag is er tijdens de diensten in de Andreaskerk geen kindernevendienst, doordat de kerk-school-gezinsdienst in z’n geheel is afgestemd op kinderen.
Wel is er kinderoppas in het pand van Kerkplein 1.

U en jij bent van harte welkom!