Kerkdienst Vijfde Lijdenszondag Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 30 maart 2014 - 19:00
Predikant: 
ds. J. van Belzen, Delft

 

Zondagavond in de dienst van 19.00 uur is ds. J. van Belzen uit Delft de gastvoorganger.

Het thema van de dienst op de Vijfde Lijdenszondag is "Een moeilijke keus ? De troost van Gods mogelijkheid".

N.a.v. Marcus 10: 27.

Intochtslied  is Gezang 305: 1 en 2, overige te zingen liederen zijn Psalm 136: 1,2 en 3, Psalm 68: 7, Psalm 49: 1,3 en 5, Gezang 473: 1 t/m 5 en 10, en Psalm 138: 1 en 3.

De schriftlezing komt uit Marcus 10: 13-27 (Herziene Statenvertaling)

We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben en u en jij worden van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.