kerkdienst in Andreaskerk (Palmzondag)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 13 april 2014 - 10:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Op zondag 13 april is het Palmpasen – de zondag voorafgaande aan het Paasfeest.
In de ochtenddienst van 10.00 uur in de Andreaskerk staan we op deze zondag stil bij het reukofferaltaar in de tabernakel, waarover we lezen in Exodus 30: 1-10; van hieruit trekken we de lijn door naar Matteüs 21: 1-11, waar we lezen over de intocht van Jezus in Jeruzalem.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken (1973): Psalm 118: 9 – Psalm 118: 10 – Op Toonhoogte 351 (Alzo lief had God de wereld – kinderlied) – Psalm 43: 3 en 4 – Gezang 173: 1, 3, 4 en 5 – Psalm 150: 1 en 2 (zie voor uitwerking van de liturgie de bijlage)

In de dienst is er kindernevendienst voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8. Daarnaast is er kinderoppas voor de jongste kinderen in Kerkplein 1.

U en jij bent van harte welkom.

Ds. M.L.W. Karels

BijlageGrootte
Microsoft Office-documentpictogram liturgieblad35 KB