kerkdienst in Andreaskerk (Goede Vrijdag - viering Heilig Avondmaal)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
vrijdag 18 april 2014 - 19:30
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Op Goede Vrijdag – vrijdag 18 april – is er om 19.30 uur een dienst in de Andreaskerk, waarin we samen het Heilig Avondmaal vieren. Zowel in de verkondiging als in het sacrament staan we stil bij het volbrachte werk van de Here Jezus.
Thema van de dienst is: de weg is open.
We lezen vanuit Exodus 26: 31-33 over het voorhangsel, waarover ook Matteüs in zijn evangelie in hoofdstuk 27: 45-56 schrijft.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: psalm 65: 1 – gezang 179: 1 en 5 – gezang 259 – gezang 189: 1 en 2 – evang. Liedbundel 409: 1, 3 en 4 – psalm 22: 11 en 13 – (aan tafel) gezang 177: en 6 en psalm 27: 7 (zie voor uitwerking de bijlage)

Hopelijk bent u en ben jij ook in de dienst aanwezig.

Ds. M.L.W. Karels

BijlageGrootte
Microsoft Office-documentpictogram liturgieblad40.5 KB