kerkdienst in de Andreaskerk (1e Paasdag)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 20 april 2014 - 19:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Op zondag 20 april hopen we als gemeente van Jezus Christus het Paasfeest te vieren: de Opstanding van Jezus uit de dood. In de avonddienst van 19.00 uur vormen de woorden van Maria uit Magdala het thema: ik heb de Heer gezien!
We lezen deze woorden uit Johannes 20: 11-18 met daarbij de woorden uit Openbaring 21: 1-5a, waar we ook over de tent (lett. tabernakel) van God horen in het licht van Gods toekomst.

We zingen in deze dienst vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 149: 1 en 5 – Gezang 215 – Opwekking 44 (Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft) – Psalm 68: 7 – Gezang 218: 1, 2, 4 en 8 en Evang. Liedbundel 132 (U zij de glorie) - voor de uitwerking zie de bijlage

Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verleend door dhr. J. Neuteboom, orgel en Roliena van ’t Hof-top en Nyncke de Vries, bugel.

Ik zie uit naar een gezegend Paasfeest en hopelijk bent u en ben jij in de dienst(en) aanwezig, of kunt u met ons verbonden zijn.

Ds. M.L.W. Karels
 

BijlageGrootte
PDF-pictogram liturgie avonddienst 1e Paasdag265.62 KB