Kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 22 juni 2014 - 19:00
Predikant: 
ds. G.J. Röben, Heerde

Zondagavond in de dienst van 19.00 uur is ds. G.J. Röben uit Heerde de gastvoorganger.

Intochtslied is Psalm 66: 1, overige te zingen liederen zijn Psalm 33: 8 en 7, Gezang 257, Gezang 328: 1 en 2 , Psalm 68: 9 en Gezang 262: 3.

De schriftlezing komt uit Handelingen 8: 1-15 (nbg1951)

We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben en u en jij worden van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen