kerkdienst in Andreaskerk, 3e zondag van Advent, viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 16 december 2012 - 10:30
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondag is er om 10.30 uur een dienst in de Andreaskerk, waarbij ook het Heilig Avondmaal zal worden gevierd.

We volgen deze weken in de verkondiging het Advents- en Kerstproject van de kindernevendienst, met deze zondag als thema: Het feest komt eraan.

Dit komt zowel naar voren in de lezing uit en verkondiging n.a.v. Sefanja 3: 14-20 en Filippenzen 4: 4-9; maar het thema wordt ook zichtbaar in de viering van het Heilig Avondmaal - een maaltijd die we met recht mogen vieren.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 65: 2 en 3 - Gezang 125: 1 en 2 - Psalm 85: 1 - Gezang 328: 1 - Psalm 149: 2 en 3 - [rond de viering van het Heilig Avondmaal Gezang 262: 2 - Psalm 63: 1, 2 en 3] en ons slotlied komt uit de Evangelische Liedbundel 434b - God zal met u zijn (tekst hieronder).

We mogen met verwachting uitzien naar een goede en gezegende dienst. Hopelijk bent u en ben jij erbij aanwezig.

ds. M.L.W. Karels

 

Tekst slotlied

God zal met u zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israel.

God zal met ons zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israel.

Ver weg van het Kindje,
ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal?
Ver weg in het oosten,
Waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven,
Jezus is Zijn naam.

Refr.
God zal met ons zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israel.

Jezus is de Koning,
Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder
van de wereld zijn.
Ver weg in het oosten,
Waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning,
Hij kent onze naam.

Refr. 3x