kerkdienst (Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 13 januari 2013 - 19:00
Predikant: 
ds. J.C. Borst uit Veessen

Vanwege ziekte van ds. Karels zal ds. J.C. Borst uit Veessen in de avonddienst voorgaan en komt de preekbespreking voor deze avond te vervallen (deze zal verschoven worden naar een later moment).

De lituatie is als volgt:

Psalm 136: 1, 2 en 6

Stil Gebed

Votum en Groet

Psalm 136: 12 en 13

Gebed

Psalm 111: 5

Woord van Genade

Psalm 111: 6

Schriftlezing: Jozua 1: 1-18

Psalm 27: 6 en 7

Preek, tekst: Jozua 1: 9b

Psalm 77: 4 en 6

Geloofsbelijdenis

Gezang 481: 2

Gebed

Collecte

Gezang 481: 1, 3 en 4

Zegen

Een goede en gezegende dienst toegewenst!