kerkdienst in de Andreaskerk (Eerste Kerstdag)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
dinsdag 25 december 2012 - 19:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Op Eerste Kerstdag hopen we in de avonddienst stil te staan bij het thema: ...en zijn naam is: Jezus.

We doen dit n.a.v. de lezingen uit Jesaja 8: 23- 9: 6 en Efeze 2: 11-18.

In de dienst is eeen liturgie aanwezig, zie ook de bijlage.

We mogen uitzien naar een goede Kerstviering!

 

ds. M.L.W. Karels